Qui Som - llegir més?

La tasca que realitzem té un caràcter interdisciplinari i especialitzat en el desenvolupament de l’Infant on conflueixen les disciplines de neuropediatria, fisioteràpia, psicologia, pedagogia, logopèdia i treball social. Totes aquestes disciplines coincideixen en accentuar la importància de la prevenció, detecció i l’assistència i en el  caràcter precoç de la intervenció, així com el suport i formació de l’entorn desenvolupant tasques d’assessorament, formació i docència.

Ens dediquem exclusivament al camp de l’atenció precoç. Atenem als nens de 0 a 6 anys.   Prioritzem els nens de 0 a 3 anys.

La durada de l’atenció és la que precisa cada infant i s’estén fins que les necessitats d’aquesta atenció puguin ser cobertes pels serveis de caràcter general, ja siguin educatius, sanitaris o socials.

 ONA-CDIAP pretenem:

  • Ser un Centre referent i innovador en el tractament del nens, aplicant el màxim d’especialització, innovació i qualitat en els nostres projectes d’atenció per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció i millora dels usuaris.
  • Estar arrelats al territori, mitjançant l’aproximació a l’usuari i la participació en les iniciatives que tenen com a objectiu l’apropament a la primera infància. Coordinar-nos i millorar  l’ atenció a les necessitats de tots els agents que hi estem implicats :usuaris, famílies, professionals, entitats i administracions,  així com societat en general.
  • Potenciar la formació dins l’equip per aconseguir una millora contínua que ens orienti cap a l’excel•lència en el nostre treball i relació amb els usuaris i professionals afins.
  • Millorar i actualitzar en tot el possible les infraestructures, mitjans tècnics i materials tant de diagnòstic, terapèutic, bibliogràfic per aconseguir la màxima innovació i recursos d’atenció el més adients per als nostres usuaris i professionals.


A ONA-CDIAP, creiem en el compromís amb la qualitat, entesa com element bàsic per desenvolupar el nostre projecte d’atenció a infants, a les seves famílies, al benestar laboral dels professionals implicats,  a l’ entorn i al medi social en general.

El Pla de Qualitat implica  tots els nivells del CDIAP, des del seu impuls per part de la direcció i gestió, com també la responsabilització i assumpció per part de tots els professionals. Estem fermament compromesos amb la millora contínua cap a l‘excel•lència.

ONA-CDIAP està certificat en qualitat segons la norma ISO 9001 des de l’any 2014.