Com actuem?

Ens adrecem a tots els infants que presenten alguna disminució, trastorn o disfunció en el seu desenvolupament o tenen el risc de que es manifestin. Acollim la família per tal d'assessorar i apoderar els pares en l'acceptació i comprensió de les necessitats del seu fill, millorant les interaccions familiars i donant suport emocional del seu fill. Aquesta atenció la fem també amb l’entorn, des dels àmbits sanitaris, educatius i social per procurar un tractament global, personalitzat i coordinat.

Atenem els nens des del naixement fins l’escolarització infantil. Es prioritzen els nens de 0 a 3 anys, les patologies greus i la no duplicitat assistencial.

Llegir més.