ONA CDIAP Alt Camp i Conca de Barberà

L’objectiu d’apropar el Servei als usuaris i optimitzar les tasques de prevenció, detecció i atenció als infants i famílies en col•laboració amb els serveis de la zona que tenen relació amb la primera infància, sempre ha estat una de les estratègies prioritàries d’ ONA-CDIAP. Per aquest motiu l’any 2000 ONA-CDIAP es descentralitzà de Tarragona creant una antena, per donar atenció des de Valls a les poblacions de l’Alt Camp i la Conca de Barberà. 

Seguin amb aquesta finalitat l’any 2002 i fins final de l’any 2009 ens instal•lem a Montblanc, antena del CDIAP, amb la cessió d’unes sales per part del Consell Comarcal de la Conca. La cessió va  finalitzar per necessitats del propi Consell.

L’any 2004 el Servei de l’Alt Camp i Conca de Barberà, deixa de ser una antena i es constitueix com a ONA-CDIAP Alt Camp i Conca de Barberà.

Degut a l’ increment  dels usuaris i al fet de donar de nou  atenció a Valls als usuaris de la Conca, l’any 2009 ONA-CDIAP assumeix el trasllat a la seu actual, seu pròpia,  amb totes les millores tècniques, estructurals i pedagògiques. 

El CDIAP està situat a la carretera de Tarragona, 3  a Valls. És una planta baixa amb facilitat d’accés i  dins del nucli urbà, a pocs minuts de l’estació d’autobusos i a pocs metres de la carretera de circumval•lació.

Per ONA-CDIAP  és fonamental estar arrelat a la zona d’actuació i amb contacte amb els professionals de la infància.