Quan consultar?

Davant de situacions com: aquest infant no somriu, li costa molt moure’s i caminar, mostra poc interès per les joguines, sembla que no m’entén i no sé com dir-li les coses, no demana ni reclama, sembla que li costa començar a parlar, només dorm, no vol menjar, es mostra neguitós, no li interessen els altres nens, va molt a la seva i no fa cas del que se li diu..., és important consultar quan més aviat millor i sempre abans dels 4 anys.

Per fer-ho la família ha de trucar al CDIAP per demanar citació. Ho pot fer tant per iniciativa pròpia com derivada per un professional.Els SIGNES D'ALERTA, que hem  de consultar amb l’especialista en pediatria o directament a ONA – CDIAP son:

  • Si amb 3 mesos l’Infant no somriu, no és capaç de fixar la mirada, no aguanta bé el cap, no reacciona als sorolls o té les mans sempre tancades.
  • Si amb 6 mesos no cerca l'origen dels sons, no produeix sons, no té intenció d'agafar objectes, no utilitza alguna de les dues mans, té les cames sempre estirades i tenses, no reclama l'adult o no estira els braços perquè l'agafin.
  • Si amb 9 mesos l'infant no s'aguanta assegut, no s'interessa per mirar o tocar, o no balboteja.
  • Si amb 12 mesos l'infant no és capaç d'aguantar-se dret agafat a un moble (encara que no camini), no cerca la comunicació amb l'adult, no explora les noves joguines, no entén ordres simples (adéu,picar de mans,..), no respon al seu nom o no produeix síl•labes repetides.
  • Si amb 18 mesos encara no camina, desconeix el nom d'alguns objectes o persones familiars, no assenyala amb el dit, no participa en jocs d'imitació o no diu cap paraula intencional.
  • Si als 24 mesos encara te una marxa inestable, no fa joc imitatiu, no hi ha llenguatge amb una adequada intenció comunicativa , diu menys de 10 paraules, no combina 2 paraules o pot anar amb qualsevol persona sense conèixer-la.
  • Si als 3 anys  no juga o no fa joc simbòlic , no es relaciona amb els altres, no mostra interès per l’entorn i no manté l’atenció. No fa frases de 2 o 3 paraules.