Activitats

04/11/2015 a 20/01/2016

Les psicòlogues que atenen les dificultats d’alimentació a ONA-CDIAP han realitzat una estada formativa de 20 h al Hospital Sant Joan de Déu, amb l’objectiu d’assolir estratègies per donar atenció als nens i famílies de 0-5 anys.

20/10/2015 a 26/06/2016

L ‘Equip de Qualitat i equip Directiu d’ONA-CDIAP assisteixen al curs que te com objecte la unificació de criteris tècnics i de gestió per a la realització dels processos i activitats que formen part del objecte social dels Cdiaps.

13/10/2015 a 24/02/2016

L’Equip directiu d’ONA-CDIAP realitza formació vinculada a l’optimització i millora de la gestió empresarial de l’entitat, per tal conèixer, implantar i fer una autoavaluació segons els criteris establerts per l’European Foundation for Quality Manegement (EFQM), un model de qualitat amb l’objectiu final de ser reconeguda i acreditada com a organització excel•lent per aquest organisme.

Pàgines