XERRADES DE PREVENCIÓ

09/12/2019

Durant el mes d'octubre de 2019, des d'ONA CDIAP i dintre del programa de prevenció, s'han realitzat unes xerrades adreçades a professionals de les llars d'infants, sobre l'evolució del llenguatge i signes d'alerta en el desenvolupament dels infants.

L'objectiu d'aquestes ha estat poder actualitzar els coneixements previs que ja es tenien sobre els temes esmentats, a més d'oferir pautes, eines i criteris de detecció davant la possible aparició de signes que puguin ser succeptibles de ser tractats al CDIAP i afavorir així, l'inici del tractament precoç a les primeres etapes de vida dels infants.