Activitats

12/04/2011 a 31/05/2011

ONA-CDIAP organitza dues jornades sobre Comunicació amb Pecs per als pares i professionals relacionats amb els infants amb trastorns de l’espectre autista .
 La primera es realitza el  12 d’abril a Tarragona, al IMET a càrrec de Mario Montero Camacho. Consultor  Pyramid Educational Consultants .

09/04/2011

Ma Victòria Solà, pedagoga i logopeda d'ONA-CDIAP,  Ma Teresa Herrero, metge foniatra i logopeda, Ma Isabel Navarro, linguísta i logopeda , i Cristina Tomàs, pedagoga i logopeda; van presentar una Guia d'Avaluació basada en l'experiència i com un treball encara obert i no acabat.

05/04/2011

Rosa Alvira, metgessa i neuròloga i Ma Victòria Solà, pedagoga i logopeda d'ONA-CDIAP, van presentar una visió global del treball d'atenció precoç, la coordinació amb els serveis i professionals de la salut i de quan derivar, les senyals d'alerta i els indicadors de risc.

Pàgines