Intervenció en els trastorns de l’espectre autista

06/06/2011 a 09/09/2011

ONA - CDIAP organitza una Conferència sobre com millorar les dificultats d’aprenentatge i comunicació dels infants amb autisme a l’Aula Magna de la URV, oberta als diferents professionals i families.

Amb aquesta conferència, des d’ONA CDIAP es vol fer entendre les dificultats en quant a l’aprenentatge, les dificultats comunicatives i de comportament, entre d’altres, que pateixen els Infants amb autisme i/o amb problemes de comunicació a la seva vida diària. A més, també es pretén proporcionar les eines i mètodes adients per a aconseguir millorar aquestes dificultats d’adaptació amb l’entorn d’una manera didàctica i pràctica amb la intervenció del tres agents implicats com són les famílies, els professionals docents i els infants.

La ponència va anar a càrrec d’Esther Rovira, psicòloga, especialitzada en l’espectre autista.

La formació es realitza paralelament amb el curs a nivell intern al IMET, els dies 7 i 21 de Juny i  8 i 9 de setembre.

L’objectiu del curs es desenvolupar el coneixement de les característiques úniques del funcionament de les persones en l’espectre autista . La necessitat d’aplicar estratègies educatives específiques i especialitzades que permetran el desenvolupament del potencial de l’Infant amb autisme.

Identificar les dificultats comunicatives específiques i analitzar les tècniques que ens permetran desenvolupar les seves  habilitats comunicatives de manera apropiada. Conèixer les disfuncions sensorials i aprendre algunes mesures que s’utilitzen per compensar-les.

Aplicar Suports Educatius Estructurats.

La Interacció Intensiva, com a mètode que utilitza el lideratge del nen i els seus interessos com a base per desenvolupar l’habilitat i l’interès per la comunicació.

L’Anàlisi Funcional del Comportament: els comportaments restrictius acostumen a ser una de les causes principals d’exclusió social del nen/adult autista i la seva família i una de les raons per les que la persona autista no desenvolupa tot el seu potencial.  L’anàlisi funcional analitza les raons que hi ha darrera d’una conducta i busca solucions basades en les característiques úniques de la persona amb autisme.

Ús de les Històries Socials: les històries socials adrecen les dificultats socials que tenen les persones amb autisme.

Amb aquest tipus d’esdeveniments i activitats queda reflectit l’esperit d’ONA CDIAP de millora i aprenentatge continu dels seus professionals amb l’objectiu d’oferir un servei òptim de qualitat a tots el seus usuaris. Des d’ONA CDIAP es destaca la participació a les seves jornades de diferents professionals del sector per tal d’aconseguir altres punts de vista i nous coneixements per a millorar la seva formació i serveis pels seus usuaris.