Activitats

20/10/2015 a 26/06/2016

L ‘Equip de Qualitat i equip Directiu d’ONA-CDIAP assisteixen al curs que te com objecte la unificació de criteris tècnics i de gestió per a la realització dels processos i activitats que formen part del objecte social dels Cdiaps.

13/10/2015 a 24/02/2016

L’Equip directiu d’ONA-CDIAP realitza formació vinculada a l’optimització i millora de la gestió empresarial de l’entitat, per tal conèixer, implantar i fer una autoavaluació segons els criteris establerts per l’European Foundation for Quality Manegement (EFQM), un model de qualitat amb l’objectiu final de ser reconeguda i acreditada com a organització excel•lent per aquest organisme.

27/04/2015

L’Equip d’ONA-CDIAP ha realitzat assessorament i actualització en el tema d’abús a la infància per: 

• Aprofundir en els factors de risc, com a eina de prevenció
• Iniciar un treball preventiu a partir de l’educació afectiu-sexual

La ponent, Pilar Polo. Psicòloga de la Fundació VICKI BERNADET

Pàgines