Activitats

13/10/2015 a 24/02/2016

L’Equip directiu d’ONA-CDIAP realitza formació vinculada a l’optimització i millora de la gestió empresarial de l’entitat, per tal conèixer, implantar i fer una autoavaluació segons els criteris establerts per l’European Foundation for Quality Manegement (EFQM), un model de qualitat amb l’objectiu final de ser reconeguda i acreditada com a organització excel•lent per aquest organisme.

27/04/2015

L’Equip d’ONA-CDIAP ha realitzat assessorament i actualització en el tema d’abús a la infància per: 

• Aprofundir en els factors de risc, com a eina de prevenció
• Iniciar un treball preventiu a partir de l’educació afectiu-sexual

La ponent, Pilar Polo. Psicòloga de la Fundació VICKI BERNADET

17/04/2015

Les professionals d’ONA-CDIAP desprès d’haver-se format en el diagnòstic de les proves ADI-R i ADOS, han actualitzat a l'Hospital Sant Jon de Déu la formació i  els nous algoritmes en la prova ADOS-2 i en el Mòdul T per edats fins a 2 anys.

Pàgines