Teoria i pràctica de la teoria del Vincle.

17/02/2011 a 17/03/2011

ONA-CDIAP oragnitza a nivell intern aquest curs sobre vincle. Com a docents, vam comptar amb la participació de Carlos Lamas Peris, psiquiatra i psicoterapeuta relacional i Maria Rosell  Fores, psicologa clínica infantil i psicoterapeuta relacional.

L’objectiu del curs es definir l’aferrament, tipologia,  conèixer els diferents instruments diagnòstics i com orientar la intervenció terapèutica.