ÈTICA APLICADA ALS CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP)

06/06/2016 a 20/06/2016

Els coneixements i les competències bàsiques de l’ètica aplicada per permetre identificar i abordar correctament els problemes ètics del Cdiap. Identificar qüestions i problemàtiques ètiques pròpies dels CDIAP i donar-hi respostes adequades.
Docents: JOAN CANIMAS BRUGUÉ  i JOAQUIM BAYO DELGADO