ENTRENAMENT DE L’ESCALA BRAZELTON.

07/02/2012 a 13/03/2012

Rosa Alvira, neuròloga i Montse Soronellas, fisioterapeuta d’ONA-CDIAP han realitzat la formació en l’avaluació a partir de l'Escala de Brazelton o NBAS que és una tècnica per a l'avaluació del comportament neonatal.

Atès que la interacció és la base de l'avaluació, la fiabilitat de la prova recau en el propi examinador. Per tant, per a la utilització d'aquesta tècnica és del tot imprescindible una formació i entrenament específic de l'avaluador. Amb aquest curs d'entrenament, seguint les directrius del Brazelton Institute, es capacita l'alumne/a per tal que aconsegueixi els índex de fiabilitat requerida. L’escala Brazelton es fa servir des del moment del naixement fins als 18 mesos.